X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı “Merzifon Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2020 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

2020 KURUMSAL BEKLENTİ VE MALİ DURUM

Tarih

01 Tem 2020 - 31 Tem 2020

Zaman

08:00 - 17:00
Kategori
QR Code
Skip to content