X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON


Bağlantıları atla

Formlar ve Dilekçeler

indirmek için tıklayın.Yapı Kullanma İzni indirmek için tıklayın.Yapı Kullanma Fenni indirmek için tıklayın.YAPI RUHSAT DOSYASI GEREKLİ EVRAKLAR indirmek için tıklayın.ZİNCİR MARKET, HİPERMARKET VE GROSMARKETLERE AÇILIŞ RUHSATLARINDA GETİRİLEN ŞART VE KRiTERLER
sıhhi müesseseler için...İŞYERİ AÇMA RUHSATI BAŞVURU FORMU gayrisıhhi müesseseler için...RUHSAT MÜRACAATI indirmek için tıklayın...İMAR DURUM BELGESİ indirmek için tıklayın.S PLAKA (ÖZEL SERVİS ARAÇLAR) YÖNETMELİĞİ indirmek için tıklayın.2020 MERZİFON BELEDİYESİ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ