X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Halkla İlişkiler

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Merzifon Belediyesinin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek.

Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan hizmetlerin halka duyurulması, hizmetlerden dolayı halkın memnuniyetinin sağlanması, halkın, belediye yönetiminin hizmetlerine yön verecek düşünce ve beklentilerinin alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

Belediyenin faaliyet alanına giren gelişmelerin takip edilmesi ayrıca 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile BİMER kapsamında, kişilerin niteliğine uygun dilekçe ve başvuruları değerlendiren, ilgili birimlere yönlendiren ve gelen cevaplarını tekrar başvuru sahiplerine ileten, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi çerçevesinde, tüm bu görevlerin kanun ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlayan bir müdürlüktür.

Çeşitli etkinliklere veri oluşturmak adına ilçe genelindeki Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler, İl, İlçe Protokolü, Siyasi Partiler, Esnaf ve Sanatkârlar hakkındaki iletişim bilgilerini içeren ve zaman zaman güncellenen bilgi bankası oluşturulur.

Skip to content