X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Etik Komisyonu

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

Merzifon Belediyesi Etik Komisyonu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarihinde yürülüğe giren ‘’ Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ in 29. Maddesi hükümleri doğrultusunda, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek ( Kurum içi etik seminerleri vermek), etik farkındalığı artırma faaliyetleri yapmak ve etik uygulamaları değerlendirmek amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kurumun kapasitesine göre en az 3 kişiden oluşacak Etik Komisyonu’ nun belirlenmesi istenilmektedir.

Bu nedenle; yukarıda belirtilen Kanun ve İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince. Merzifon Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa ATAK Başkanlığında, Strateji Geliştirme Müdür Vekili Sercan KIRIK ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Funda ÖZERDEN’in katılımları ile Etik Komisyonu oluşturulması, oluşturulan Etik Komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde Sosyolog kadrosunda görevli Evren TURAN’ ın görevlendirilmiş ve görevlendirilen Etik Komisyonu’nun ilk yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine kadar görevlerini sürdürecektir.

Etik Komisyonunun Görevi ;

– Kurum içi etik seminerleri vermek
– Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
– Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
– Etik uygulamaları değerlendirmek.

MERZİFON BELEDİYESİ ETİK KURULU

Mustafa ATAK
Etik Komisyonu Başkanı
Belediye Başkan Yardımcısı
0 (358) 513 13 87-88-89
(Dahili : 1124)

Funda ÖZERDEN
Etik Komisyonu Üyesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
0 (358) 513 13 87-88-89
(Dahili : 1123)

Sercan KIRIK
Etik Komisyonu Üyesi
Strateji Geliştirme Müdür Vekili
0 (358) 513 13 87-88-89
(Dahili : 1114)

Evren TURAN
Etik Komisyonu Sekreter
İnsan Kaynakları ve Eğitim Personeli
0 (358) 513 13 87-88-89
(Dahili : 1123)

ETİK İLKELER

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

MERZİFON BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORLARI

1. ETİK KURULU TOPLANTISI

1. ETİK KURULU EĞİTİMİ

Belediyemiz Etik Kurulu Yönetimi, Başkan Yardımcımız Mustafa ATAK başkanlığında toplantısını gerçekleştirdi. Personelimizin dikkat etmesi ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, kararlar aldı.

Skip to content