X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Evlilik Hizmetleri

EVLENEBİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Evlenecek olan çiftlerden en az biri MERZİFON‘da ikametgah etmesi gerekmektedir.

BELGELER:
1-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Örneği

2-Evlenme Beyannamesi: Bir örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

3-Beşer Adet Vesikalık Fotoğraf: Verilecek beşer adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

4-Evlenmeye Engel Hastalığın Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu:
Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir sağlık raporları evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren “resmi sağlık kurulu raporu” alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

5-Evlenme Ehliyet Belgesi: Evlendirme memuru başvuranların medeni hallerinin tespiti için Nüfus Müdürlüğünden “evlenme ehliyet belgesi” ister, evlenmede esas bu belgedir,

Rıza Belgesi: 

16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.

b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.

c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) Hısımlık bağı olanlar evlenemez. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez.(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır) Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesi’dir) Belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza Yasası’nda suç sayılmıştır.

Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak, tarafların isteği üzerine evlendirme memurunun da uygun olması durumunda ,çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde gerekli izin alınması durumunda özel yer ve resmi salonlarda tören yapılabilir. Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.

Mesai İçi Nikah Akdi Ücreti
Hafta içi  : 150 TL + 200 TL = 350 TL (Aile Cüzdanı Dahil)

Mesai Dışı Nikah Akdi Ücreti
Hafta sonu : 600 TL + 200 TL  = 800 TL (Aile Cüzdanı Dahil)

Mesai Dışı Nikah Dairesi Akdi Ücreti
Yer : Nikah Dairesi  1000 TL + 200 TL  = 1200 TL (Aile Cüzdanı Dahil)

Aile Cüzdanı : 200 TL (Maliye Bakanlığı’nca 2022 Yılı için belirlenmiştir.)

Merzifon Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu

DÜĞÜN SALONLARIMIZ

Abidehatun Düğün Salonu

Abidehatun Mahallesi, Funda Sk., 05300 Merzifon/Amasya

444 8 005

Bahçelievler Kültür Sarayı

Bahçelievler Mahallesi, Hürriyet Cd. No:2, Merzifon/Amasya

444 8 005

Bağlarbaşı Düğün Salonu

Bağlarbaşı Mahallesi, Kara Mustafa Cd. No:39, Merzifon

444 8 005

Belediye Kültür Merkezi

Camicedit Mahallesi, Atatürk Cd. No:3, Merzifon/Amasya

444 8 005
Skip to content