X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Ruhsat Hizmetleri

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı “Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanılarak Merzifon Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 149/2014 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğine istinaden, Sıhhi Müesseseler, Gayrısıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırma, denetleme ve takip hizmetleri yürütülmektedir. Mevcut işyeri ruhsatlarının iptal, devir, yenileme ve kapatma işlemleri yerine getirilmektedir. Ruhsatsız işyerleri ruhsatlandırılarak haksız rekabetin önüne geçilmekte ve mükellefler arasında ayırım yapmadan ruhsat verilmesi sağlanmaktadır. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden gerekli görüşler alınarak halkın rahat huzurlu bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır. Mevzuat hükmünce İtfaiye Raporu alması gereken işyerlerinin yangın önlemleri yönünden incelenmesini sağlamak üzere Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli çalışılmaktadır.

Müdürlüğümüz bünyesinde olan Ölçü Ayar Memurluğunca Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğine istinaden ölçü ayar aletlerinin beyanları kayıt altına alınarak, periyodik muayeneleri, ani muayene ve mühürleme, damgalama işlemleri yapılmaktadır.

Merzifon Belediyesi Otogar Yönetmeliğince terminallerde 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Yönetmeliği hükümlerine göre yolcu taşımacılığı yapan ve diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafın kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek için otogar amirliğince gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

01/07/2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun 1. Maddesi ile 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, yine aynı kanunun 12. Maddesi ile 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta tatili ve ulusal” ibaresi “Ulusal” şeklinde değiştirilmiştir.2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1.Maddesi, 2. Maddesinin son fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58. Maddesine göre işyerlerine yıllık olarak Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ruhsatı tanzim edilmektedir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA RUHSATI BAŞVURU FORMU

RUHSAT MÜRACAATI

Tel :
Santral : +90 358 513 13 87-88 (Dahili : 2021)

SIHHİ İŞYERLERİ RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

A) Şahıslar için
1. Tapu Fotokopisi
2. Kira kontratının aslı (Kiracı ise)
3. Vergi Levhasının Fotokopisi
4.Mükellefiyet Belgesi
5. Yapı Kullanım İzin Belgesi (Yok ise Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak 12.10.2004 tarihinden önce işyerinde faaliyette bulunanlara ait mükellef sicil bilgileri döküm ya da elektrik, su aboneliğini gösterir evrak)
6. Oda Kayıt Belgesi
7. Muvafakatname (İşyeri meskene açılıyorsa; tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar)
8.Yerleşim Yeri Belgesi ( Merzifon İlçesi dışında ikamet edenler için)

B) Şirketler için ek olarak
1. Ticari Sicil Gazetesi
2. İmza Sirküleri
3. Şube Açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı

A) Şahıslar için
1. Tapu Fotokopisi
2. Kira kontratının aslı(Kiracı ise)
3. Vergi Levhasının Fotokopisi
4.Mükellefiyet Belgesi
5. Yapı Kullanım İzin Belgesi(Yok ise Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak 12.10.2004 tarihinden önce işyerinde faaliyette bulunanlara ait mükellef sicil bilgileri döküm ya da elektrik, su aboneliğini gösterir evrak)
6. Oda Kayıt Belgesi
7.Ustalık Belgesi
8. Muvafakatname (İşyeri meskene açılıyorsa; tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar )
9.Yerleşim Yeri Belgesi(Merzifon İlçesi dışında ikamet edenler için)

B) Şirketler için ek olarak
1. Ticari Sicil Gazetesi
2. İmza Sirküleri
3. Şube Açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı

A) Şahıslar için
1. Tapu Fotokopisi
2. Kira kontratının aslı
3. Vergi Levhasının Fotokopisi
4. Yapı Kullanım İzin Belgesi
5. Oda Kayıt Belgesi
6.Diploma Fotokopisi
7. Muvafakatname(İşyeri meskene açılıyorsa; tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar )
8.Yerleşim Yeri Belgesi (Merzifon İlçesi dışında ikamet edenler için)
9.Mükellefiyet Belgesi

B) Şirketler için ek olarak
1. Ticari Sicil Gazetesi
2. İmza sirküleri
3. Şube Açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı

A) Şahıslar için
1. Tapu Fotokopisi
2. Kira kontratının aslı
3. Vergi Levhasının Fotokopisi
4. Yapı Kullanım İzin Belgesi
5. Oda Kayıt Belgesi
6.Ustalık Belgesi
7.Hijyen Belgesi
8.Muvafakatname(İşyeri meskene açılıyorsa; tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar
9.Yerleşim Yeri Belgesi(Merzifon İlçesi dışında ikamet edenler için)
10.Mükellefiyet Belgesi

B) Şirketler için ek olarak
1. Ticari Sicil Gazetesi
2. İmza sirküleri
3. Şube Açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı

A) Şahıslar için
1. Tapu Fotokopisi
2. Kira kontratının aslı(Kiracı ise)
3. Vergi Levhasının Fotokopisi
4.Mükellefiyet Belgesi
5. Yapı Kullanım İzin Belgesi(Belgenin söz konusu faaliyete göre düzenlenmiş olması gerekir.)
6. Oda Kayıt Belgesi
7.Ustalık Belgesi(Ekmek Fırını için)
8.Yerleşim Yeri Belgesi( Merzifon İlçesi dışında ikamet edenler için)

B) Şirketler için ek olarak
1. Ticari Sicil Gazetesi
2. İmza Sirküleri
3. Şube Açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı

RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Durak Karar Defteri
2.Ukome Kararı-Meclis Kararı
3.Kira Kontratı Aslı (Kiracı İse)
4.Tapu Fotokopisi
5.Yapı Kullanma İzin Belgesi Fotokopisi
6.İmza Yetkilisine Ait Esnaf Odası Kayıt Belgesinin Aslı
7.İmza Yetkilisine Ait Vergi Levhası
8.İmza Yetkilisine Ait Mükellefiyet Belgesi
9.İmza Yetkilisine Ait Araç Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi
10.Yerleşim Yeri Belgesi ( Merzifon İlçesi dışında ikamet edenler için)

A) Şahıslar için
1. Tapu Fotokopisi
2. Kira kontratının Aslı(Kiracı ise)
3. Vergi Levhasının Fotokopisi
4.Mükellefiyet Belgesi
5. Yapı Kullanım İzin Belgesi
6. Oda Kayıt Belgesinin Aslı
7.Hijyen Belgesi
8.Muvafakatname(İşyeri meskene açılıyorsa; tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar )
9.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10.Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı Aslı
11.Yerleşim Yeri Belgesi(Merzifon İlçesi dışında ikamet edenler için)
12.Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Sağlık Raporu

B) Şirketler için ek olarak
1. Ticari Sicil Gazetesi
2. İmza sirküleri
3. Şube Açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı

C)İşyerinde Çalışacak Personel İçin
1.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2.Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı Aslı
3.Yerleşim Yeri Belgesi(Merzifon İlçesi dışında ikamet edenler için)
4.Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Sağlık Raporu

D)Soruşturma (Gerekli evraklar getirildikten sonra Müdürlüğümüz tarafından yürütülecektir.)
• (Emniyet Müdürlüğüne) – Genel güvenlik ve asayiş bakımından soruşturma.
• (Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliğine) – Sıhhi yönden sakınca olup olmadığına dair rapor.
• (Fen İşleri Müdürlüğüne) – Fenni yönden sakınca olup olmadığına dair rapor
• (İtfaiye Müdürlüğüne)- Yangın güvenlik tedbirleri hakkında rapor

1. Vergi Levhasının aslı ve fotokopisi
2. Tapu fotokopisi
3. Kira kontratını aslı ve fotokopisi
4. Yapı Kullanım İzin Belgesi
5.Oda Kayıt Belgesinin Aslı
6. Ticari Sicil gazetesi
7. İmza Sirküleri
8. Muvafakatname(İşyeri meskene açılıyorsa; tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar )
9.Ustalık Belgesi
10. Hijyen Belgesi(Gıda ürünleri üretimi yapan işyerleri için)
11. İtfaiye Raporu(Müdürlüğümüz yönlendirecektir.)
12.Fenni Rapor(Müdürlüğümüz yönlendirecektir)

 

Yukarıda istenilen evraklar işyerinin faaliyet konusuna göre farklılık göstermektedir. Müdürlüğümüzden detaylı bilgi almanız rica olunur.

1. İmar Planı (Ölçekli ve Onaylı)
2. Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Tasdikli Vaziyet Yerleşim Planı
3. Geçiş Yolu İzin Belgesi
4. Yapı Kullanma İzin Belgesi(Belgenin LPG İstasyonu için düzenlenmiş olması gerekir)
5. Tapu Fotokopisi
6. Noter Onaylı Kira Kontratı (Kiracı ise)
7. TSE Belgesi
8. İşletme Belgesi (Samsun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü)
9. Sosyal Tesisler için Kanalizasyon bağlantı izni veya Foseptik Çukur Detay Projesi
10. Emisyon Deşarj İzni (Amasya Çevre İl Müdürlüğü) (Müdürlüğümüz yönlendirecektir.)
11. Çevre Kirlenmesini Önleyici Tedbirler Hakkında Rapor
12. Yangın ve Patlamalar İçin Önlemlerin Alındığına Dair İtfaiye Raporu(Müdürlüğümüz yönlendirecektir.)
13. Fenni Rapor(Müdürlüğümüz yönlendirecektir.)
14. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
15. Sorumlu Müdür Sözleşmesi
16. Tank ve Tesisat Kontrol Belgesi (Türk Loydu)
17. Tesiste Çalışan Personelin Eğitim Sertifikası
18. LPG Dağıtım Şirketi ile Bayilik Sözleşmesi
19. Amasya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Görüş Yazısı(Müdürlüğümüz yönlendirecektir.)
20. Bayilik Lisans Belgesi
21. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
22. Vergi Levhası
23. Ticaret Oda Kaydı
24. Ticaret Sicil Gazetesi
25. İmza Sirküleri

1. İmar Planı (Ölçekli ve Onaylı)
2. Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Tasdikli Vaziyet Yerleşim Planı
3. Geçiş Yolu İzin Belgesi
4. Yapı Kullanma İzin Belgesi(Belgenin Akaryakıt İstasyonu için düzenlenmiş olması gerekir.)
5. Tapu Fotokopisi
6. Noter Onaylı Kira Kontratı (Kiracı ise)
7. TSE Belgesi
8. İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Tedbirleri Belgesi(50 Ve Üzeri İşçi Çalıştıranlar İçin.)
9. Sosyal Tesisler için Kanalizasyon bağlantı izni veya Foseptik Çukur Detay Projesi
10. Emisyon Deşarj İzni (Amasya Çevre İl Müdürlüğü) (Müdürlüğümüz yönlendirecektir.)
11. İtfaiye Raporu(Müdürlüğümüz yönlendirecektir.)
12. Fenni Rapor(Müdürlüğümüz yönlendirecektir)
13. Amasya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Görüş Yazısı(Müdürlüğümüz yönlendirecektir.)
14. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
15. Çevre Kirlenmesini Önleyici Tedbirler Hakkında Rapor
16. Şebeke Suyu Bulunmayan Yerlerde Kimyasal ve Bakteriyoloji Su Numune Raporu
17. Akaryakıt Şirketi ile Bayilik Sözleşmesi
18. Bayilik Lisans Belgesi
19. Vergi Levhası – Kaşe
20. Ticaret Oda Kaydı
21. Ticaret Sicil Gazetesi
22. İmza Sirküleri

Yukarıda istenilen evraklar işyerinin faaliyet konusuna göre farklılık göstermektedir. Müdürlüğümüzden detaylı bilgi almanız rica olunur.

Skip to content