X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Alt işveren işçilerinin işçi statüsüne geçirilmesi – 17.05.2018

Alt işveren işçilerinin işçi statüsüne geçirilmesi – 17.05.2018

20.11.2017 tarihli 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Usul ve Esaslar Tebliği’nin 28 nci ve devamı niteliğindeki maddeler dikkate alınarak, Merzifon Belediyesi bünyesinde halen faaliyet göstermekte olan mevcut şirkette veya yeniden kurulacak bir şirkette çalıştırılması öngörülen ve 04.12.2017 tarihinden önce Merzifon Belediyesinde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı  hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan alt işveren işçilerinden, aynı tebliğin 30 uncu maddesinin (3) üncü ve (4) üncü fıkralarında belirtildiği üzere; Bu hususta Valilik Makamı  Onay’ı  ile Belediye Başkanlığı onay’ı doğrultusunda oluşturulan Tespit Komisyonu gerekli çalışmalarını tamamlamış ve 17.05.2018 tarihinde düzenlenen “Esas İnceleme tespit Komisyonu Tutanağı”nda belirtildiği üzere askerden dönen 2 işçinin başvuru şartları uygun görülenler listesinin yayınlanmasına karar vermiş bulunmaktadır.

Söz konusu işçi listesinin 17.05.2018 tarihinden itibaren 3 (üç) gün süre ile Merzifon Belediyesi Web Sitesinde, ayrıca İlan Panosunda yayımlanması gerekmektedir.

 

Başvurusu Kabul Edilenler
Sıra No Tc Kimlik No Adı Soyadı Başvuru Durumu
1 2860903xxxx BURAK YAĞLIOĞLU Kabul
2 1012963xxxx HÜSEYİN  TUNCA Kabul

 

Tarih

17 May 2018 - 22 May 2018

Zaman

Bütün gün
Kategori
QR Code
Skip to content