X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Askerden Dönen 2 İşçinin Sınav Sonuç İlanı – 07.06.2018

Askerden Dönen 2 İşçinin Sınav Sonuç İlanı – 07.06.2018

20.11.2017 tarihli 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Usul ve Esaslar Tebliği’nin 28 nci ve devamı niteliğindeki maddeler dikkate alınarak, Merzifon Belediyesi bünyesinde halen faaliyet göstermekte olan mevcut şirkette veya yeniden kurulacak bir şirkette çalıştırılması öngörülen ve 04.12.2017 tarihinden önce Merzifon Belediyesinde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan alt işveren işçilerinden, aynı tebliğin 30 uncu maddesinin (3) üncü ve (4) üncü fıkralarında belirtildiği üzere halen askerliği sebebi ile başvuru işlemi gerçekleştirilemeyen 28609030648 T.C. Kimlik numaralı Burak YAĞLIOĞLU, 10129630316 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin TUNCA’  başvuru hakkı saklı tutulan, kişilerin askerden döndükten sonra süresi içerinde başvuru işlemi yaptığı için  toplam 2 (iki) kişinin,   işçi statüsüne geçiş işlemlerine ilişkin Merzifon Belediyesi tarafından 06.06.2018 Çarşamba günü yapılan sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştiğinden, konuya ilişkin  aynı tebliğin 39  uncu maddesinin (5) inci fıkrasında “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” Hükmü yer aldığından bu nedenle; söz konusu Usul ve Esaslar Tebliğinin 39 uncu maddesinin (5) inci fıkrası hükümleri gereğince, ekte gönderilen sınav sonuç listelerinin 07.06.2018 tarihinden itibaren  11.06.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar  Merzifon Belediyesi Web Sitesinde yayımlanması gerekir.

Merzifon Belediyesinde 4734 Sayılı Kanun ve Diğer Mevzuat Hükümleri uyarınca çalıştırılan alt işveren işçilerinden, askerden dönen 2 işçiye ilişkin SÖZLÜ ve UYGULAMALI sınavlarda başarılı olanlara ait liste
Sıra No TC Kimlik No Adı Soyadı Başvuru
Durumu
Sözlü Sınav
Sonucu
Uygulamalı Sınav
Sonucu
1 XXXXXXXXXXX BURAK YAĞLIOĞLU Kabul Başarılı Başarılı
2 XXXXXXXXXXX HÜSEYİN TUNCA Kabul Başarılı Başarılı

 

 

Tarih

07 Haz 2018 - 11 Haz 2018

Zaman

Bütün gün
Kategori
QR Code
Skip to content