X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Belediye Encümeninin 07.07.2020 Tarih ve 68/2020 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Naccar Mahallesi Köprübaşı ve Pazar sokağın devamında yer alan tapunun 174 ada 12, 28, 41, 42 ve 43 parseller için İmar Plan Değişikliği

Belediye Encümeninin 07.07.2020 Tarih ve 68/2020 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Naccar Mahallesi Köprübaşı ve Pazar sokağın devamında yer alan tapunun 174 ada 12, 28, 41, 42 ve 43 parseller için İmar Plan Değişikliği

İlçemiz Naccar Mahallesi Köprübaşı ve Pazar sokağın devamında yer alan tapunun 174 ada 12, 28, 41, 42 ve 43 parsellerin bulunduğu adada Belediye Encümeni’nin 07.07.2020 Tarih ve 68/2020 Sayılı kararı ile onaylanmış ve kesinleşmiştir. Söz konusu İmar Plan Değişikliği 1 ( bir ) ay süre ile ilan edilerek ilan tutanağının gönderilmesi hususunda;

İLAN – İmar Plan Değişikliği 174 ADA

İLAN – İmar Plan Değişikliği PLAN

Tarih

21 Tem 2020 - 21 Ağu 2020

Zaman

Bütün gün
Kategori
QR Code
Skip to content