X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Belediye Encümeni’nin 08.12.2020 Tarih ve 505 Sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Kümbethatun Mahallelerinde tapunun, 249 ada, 1, 36, 35, 3, 34, 37, 33, 58, 57, 32, 56, 55, 61, 62, 42, 63, 66, 9, 10 ve 31 nolu parseller için arsa ve arazi düzenlemesi

Belediye Encümeni’nin 08.12.2020 Tarih ve 505 Sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Kümbethatun Mahallelerinde tapunun, 249 ada, 1, 36, 35, 3, 34, 37, 33, 58, 57, 32, 56, 55, 61, 62, 42, 63, 66, 9, 10 ve 31 nolu parseller için arsa ve arazi düzenlemesi

İlçemiz, Kümbethatun Mahallelerinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında G34B15D2C-G34B15C1D imar paftasına isabet eden, tapunun, 249 ada, 1, 36, 35, 3, 34, 37, 33, 58, 57, 32, 56, 55, 61, 62, 42, 63, 66, 9, 10 ve 31 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18’inci maddesi hükümleri gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılmıştır. Yapılan İmar Uygulaması ayrıca ilan  panosunda görülebilir.

İLAN – ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ 249 ADA

Tarih

17 Ara 2020 - 17 Oca 2021

Zaman

Bütün gün
Kategori
QR Code
Skip to content