X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Belediye Encümeni’nin 15.12.2020 tarih ve 511/2020 Sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Sofular Mahallesinde tapunun 753 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 46, 50, 52, 53, 54, 56, 58 ve 59 nolu parseller için İmar Plan Değişikliği

Belediye Encümeni’nin 15.12.2020 tarih ve 511/2020 Sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Sofular Mahallesinde tapunun 753 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 46, 50, 52, 53, 54, 56, 58 ve 59 nolu parseller için İmar Plan Değişikliği

İlçemiz, Sofular Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında G34B15A3C ve G34B15A4D imar paftasına isabet eden, tapunun, 753 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 46, 50, 52, 53, 54, 56, 58 ve 59 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Belediye Encümeni’nin 15.12.2020 tarih ve 511/2020 sayılı kararı ile onaylanmış ve kesinleşmiştir. Söz konusu İmar Uygulamasının 1 (bir) ay süre ile ilan edilecektir. Ayrıca ilgili plan değişikliği ilan panosunda görülebilir.

İLAN – İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 753 ada

Tarih

24 Ara 2020 - 24 Oca 2021

Zaman

Bütün gün
Kategori
QR Code
Skip to content