X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİR İÇİ OTOPARK ŞEFLİĞİ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİR İÇİ OTOPARK ŞEFLİĞİ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
(GELİR ŞEFLİĞİ)

 

Şehir içi otoparkının çalışma süresinin günün 24 saat esasına uygun bir şekilde düzenlenmesi hususu ile ilgili olarak; otoparkın daha düzenli, güvenli, disiplin kurallarına uygun ve daha çok gelir elde edici bir düzeyde çalıştırılması hedeflendiğinden, bu nedenle; bu hedeflere ulaşmak amacıyla, şehir içi otoparkının 7 gün 24 saat (7/24) esasına dayalı bir şekilde hizmet verebilmesi için, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesine bağlı olarak Şehir İçi Otopark Şefliği kurulmasına, ayrıca; şehir içi otoparkında görevlendirilecek personelin görev yetki ve sorumlulukları ile otoparkın çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (p) bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52/3 üncü maddesi hükümleri gereğince “T.C. Merzifon Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Şehir içi Otopark Şefliği Görev, Yetki, Sorumluluk ve çalışma yönetmeliği” İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 07/06/2007 tarih ve 14645 sayılı genelgesi doğrultusunda, 3011 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi uyarınca mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edilmesine, ilan süresi sonunda yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (p) bendi, 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (m) hendi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52/3 üncü maddesi ile 3011 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi hükümleri gereğince, Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 151/2018 sayılı kararı gereğince karar verilmiş olduğundan, söz konusu “T.C. Merzifon Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Şehir İçi Otopark Şefliği Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği” nin Belediyemiz web sitesinde 1 ay süre ile yayımlanarak, Belediyemiz web sitesinde yayımlandığına ilişkin tutanağın tarafımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.

ŞEHİR İÇİ OTOPARK ŞEFLİĞİ – YÖNETMELİK İLANI, MECLİS KARARI

ŞEHİR İÇİ OTOPARK ŞEFLİĞİ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Tarih

11 Ara 2018 - 17 Oca 2019

Zaman

Bütün gün
Kategori
QR Code
Skip to content