X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ İŞ VE YAŞAM MERKEZİ İŞYERİ SATIŞ İHALE İLANI – 01.10.2019 SALI GÜNÜ

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ İŞ VE YAŞAM MERKEZİ İŞYERİ SATIŞ İHALE İLANI – 01.10.2019 SALI GÜNÜ

İHALE DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN İLGİLİ LİNKE TIKLAYIN :

WORD FORMATINDA : MERZİFON BELEDİYESİ İŞYERİ SATIŞ İHALE İLAN METNİ

PDF FORMATINDA : MERZİFON BELEDİYESİ İŞYERİ SATIŞ İHALE İLAN METNİ

 

 

T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İŞ VE YAŞAM MERKEZİ İŞYERİ SATIŞ İHALE İLAN METNİ

 

1- İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.

      A-   TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

SR. NO MAHALLE MEVKİİ PAFTA NO ADA

NO

PARSEL

NO

TAHMİNİ

BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME

BEDELİ

BİNA BİLGİLERİ İHALE SAATİ
1 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 968.000,00-TL 29.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.5 Nolu (73 m2 Depo+28 m2 Zemin) Top:101 m2 lik İşyeri 9:40
2 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 3.212.000,00-TL 96.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.6 Nolu (137 m2 Bodrum+92 m2 Zemin+39 m2 1. Norm.Kat) Top:268 m2 lik İşyeri 9:50
3 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.056.000,00-TL 32.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.7 Nolu (21 m2 Depo+42 m2 Zemin) Top:63 m2 lik İşyeri 10:00
4 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.144.000,00-TL 34.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.8 Nolu (23 m2 Depo+44 m2 Zemin) Top:67 m2 lik İşyeri 10:10
5 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.188.000,00-TL 36.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.9 Nolu (20 m2 Depo+54 m2 Zemin) Top:74 m2 lik İşyeri 10:20
6 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.364.000,00-TL 41.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.10 Nolu (28 m2 Depo+59 m2 Zemin) Top:87 m2 lik İşyeri 10:30
7 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.936.000,00-TL 58.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.11 Nolu (65 m2 Depo+68 m2 Zemin) Top:133 m2 lik İşyeri 10:40
8 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.760.000,00-TL 53.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.12 Nolu (67 m2 Depo+68 m2 Zemin) Top:135 m2 lik İşyeri 10:50
9 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 621.000,00-TL 19.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.13 Nolu (15 m2 Depo+22 m2 Zemin) Top:37 m2 lik İşyeri 11:00
10 HARMANLAR

MAHALLE

HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 652.500,00-TL 20.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.14 Nolu (20 m2 Depo+40 m2 Zemin) Top:60 m2 lik İşyeri 11:10

2-  İhalenin Yapilacaği Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonunda  01.10.2019 SALI  günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-  İdarenin Adresi Ve Telefon Numaralari: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163  Merzifon – AMASYA    Tel: 0358-514 69 91        Fax: 0358-513 83 29

4-  İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. Kanuni ikametgâh olması;
  2. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
  3. İmza sirküleri vermesi;
  4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
  5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
  6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
  7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
  8. Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
  9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
  10. İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

 

 

Tarih

23 Eyl 2019 - 01 Eki 2019

Zaman

08:00 - 10:00
Kategori
QR Code
Skip to content