X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

İmar İşleri Müdürümüz Sercan Nevcanoğlu’ndan Basın Açıklaması

   İlçemiz 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı sınırları dışında, mücavir alan sınırları içerisinde, plansız alanlarda arsa ve konut yapı kooperatifi adı altında hobi bahçeleri satıldığına dair ilan ve reklamlar gözlemlenmektedir. Bu ilan ve reklamlar da elektrik ve suyun mevcut olduğu ve hobi bahçelerine konut yapılabileceği yönünde bildirimlerde bulunulmaktadır.

   Belediyemize hobi bahçeleri yapma konusunda herhangi yasal bir başvuru yapılmamıştır. Bu tür yapılaşmaların yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması gerekmektedir. Planı, projesi ve ruhsatı olmayan bu tür organizasyonlardan uzak durulması, vatandaşlarımızın öncelikle Belediyemizden bilgi almaları gerekmektedir.

   “İmar yasasının 18.maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik”in 14.maddesi ile, hisseli arazi ve arsa satışı yasaklanmıştır. Tip İmar yönetmeliğinin 64.maddesi 7.fıkrasında, ruhsat ve yapı kullanma izni olmayan yapıların elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden yararlanamayacakları hüküm altına alınmıştır. Toprak koruma yasasının 21.maddesinde, tarım dışı kullanıma izinsiz başlanması durumunda para cezalarının uygulanacağı ve izinsiz kullanımın iptal edileceği belirtilmektedir.

   Vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyet yaşamamaları açısından, izinsiz ve yasal olmayan bu tür organizasyonlardan uzak durmaları ve konuya hassasiyet göstermeleri menfaatleri icabıdır. Bu tür konularda Belediyemizden gerekli bilgi alınmadan işlem yapılmaması hususu ilanen duyurulur.

Skip to content